Mia Vukšić, Mihaela Čaleta, Bruna Tanfara, Katarina Gulam, Ana Skrozić, Lucija Klarendić, Ana Grguričin, Nina Čulina, Matea Goreta, Ana Barišić, Katja Vukšić, Ema Novaković, Ana Grubišić-Čabo, Marta Troskot, Bruna Zeljak, Lucija Piližota, Loreta Škember, Andrea Jurišić, Katarina Juras.